Lịch sử phát triển Trung Tâm Y tế Huyện Bình Xuyên

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÌNH XUYÊN 57 NĂM

XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

 

 I. Thời kỳ đầu thành lập Bệnh viên (1960 - 1990):

 Năm 1960, Bệnh viện đa khoa Bình Xuyên được thành lập, ngay từ những ngày đầu thành lập, bệnh viện thực hiện 2 chức năng là “Phòng bệnh và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân”, với phương châm chỉ đạo là “Phòng bệnh hơn chữa bệnh, “Phòng bệnh là chính, lấy chữa bệnh đẩy mạnh phòng bệnh” Bệnh viện đa khoa Bình Xuyên đã từng bước xây dựng, phát triển tổ chức ở cả 2 tuyến.

Năm 1960, Bệnh viện đóng ở khu bãi bóng xã Hương Canh. Cớ sở vật chất khám chữa bệnh còn rất thiếu thốn, bệnh viện có một số khoa, phòng cần thiết như: Phòng phát thuốc, Nội khoa, Ngoại khoa, cấp cứu, Hộ sinh.....đều được dựng bằng lán, cán bộ Y Bác sỹ đều phải ở nhờ nhân dân. Trang thiết bị kỹ thuật và thuốc chữa bệnh được lĩnh từ Ty Y tế về như (bông, băng, thuốc đỏ, thuốc cảm, ký ninh, Penixenin, Tetraxilin, Steptromixin.....) chủ yếu là thuốc sốt rét, thuốc ỉa chảy, thuốc hạ sốt. Kim tiêm dùng cùn thì mài đi dùng lại, băng thiếu lấy xô màn cắt ra, dùng xong giặt phơi khô dùng lại.

Cơ cấu của Bệnh viện bước đầu toàn Bệnh viện có 20 giường bệnh, tổng số cán bộ có 15 người trong đó: 5 Y sỹ, 6 Y tá sơ cấp , 1 Hộ lý, 1 Dược tá, Hộ sinh 2, không có Bác sỹ.

II. Thời kỳ thành lập Trung tâm Y tế (1990 - 2005):

Sau ngày thành lập, hệ thống y tế Nhà nước của huyện có 120 cán bộ, nhân viên, trong đó có 15 Bác sỹ, Dược sỹ đại học 2; Cơ cấu giường bệnh 125 giường, trong đó Bệnh viện trung tâm có 50 gường, Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà 5 giường, Y tế tuyến xã 70 giường.

Về khám chữa bệnh, Ngành Y tế đề ra mục tiêu: “Người ốm phải được chữa bệnh kịp thời, đỡ đẻ phải an toan, cấp cứu phải được giải quyết tốt, nâng cao chất lượng chữa bệnh toàn diện”

Để đạt được mục tiêu trên, 125 giường ở Bệnh viện trung tâm, Phòng khám đa khoa khu vực, Trạm y tế xã đã được triển khai hoạt động đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Năm 1990 đạt được kết quả chính như sau:

  • Số người được khám bệnh:  125.000 lượt người;
  • Số Người điều trị nội trú: 5.000 người;
  • Số người ngoại trú: 2.000 người;
  • Số ngày điều trị trung bình: 6,81 ngày/1 người.

Đi đôi với việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế mở rộng và đẩy mạnh các hoạt động y tế dự phòng đã triển khai các chương trình Quốc gia về y tế: Tiêm chủng mở rộng, phòng chống bại liệt, phòng chống suy dinh dưỡng - khô mắt trẻ em, chống ỉa chảy, viêm phổi trẻ em, phòng chống lao, sốt rét cơn, biếu cổ, phòng chống HIV/AIDS, thanh toán bệnh phong.

III. Thời kỳ chia tách Trung tâm Y tế (1991 - 2005)

 Ngày 26 tháng 7 năm 2005 Bệnh viên đa khoa Bình Xuyªn ®­îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 17/2005/Q§-UBND cña ñy ban nh©n d©n tØnh VÜnh Phóc. Quyết định chia tách Trung tâm Y tế huyện thành hai đơn vị: Bệnh viện đa khoa và Trung tâm Y tế dự phong huỵện Binh Xuyên:

Bệnh viện đa khoa Bình Xuyên được tách ra từ Trung tâm Y tế Bình Xuyên. Sau khi được tách ra Bệnh viện đã khẩn trương khắc phục mọi khó khăn thiếu thốn thủa ban đầu.

Từ đó đến nay, sau 3 năm chia tách (2006-2009) được sự quan tâm của các cấp, các ngành cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, viên chức trong Bệnh viện đã từng bước phát triển tổ chức; tăng thêm số lượng cán bộ; củng cố, mở rộng và xây mới cơ sở vật chất, nâng cấp trang thiết bị kỹ thuật, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hàng năm, các mục tiêu chiến lược trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

IV. Thời kỳ sát nhập Trung tâm Y tế

Sau 9 năm mô hình Bệnh viện đi vào hoạt động lại sáp nhập 3 đơn vị Bệnh viện đa khoa huyện Bình Xuyên, Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên, Trung tâm vệ sinh an toàn thực phẩm thành một Trung tâm Y tế  huyện Bình Xuyên tại Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc “Về việc tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn huyện Bình Xuyên thành Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên”.

I. Tổ chức bộ máy cán bộ 2016.

          1. Ban giám đốc:          

          + 01 giám đốc;

+ 02 phó giám đốc.

2. Các khoa, phòng chức  năng:

* Gồm: 03 phòng chức năng:

+ Phòng Tổ chức hành chính;

+ Phòng kế hoạch–Điều dưỡng;

+ Phòng Tài chính kế toán.

* 10 khoa lâm sàng:

+ Khoa khám bệnh;

+ Khoa CĐHA- Xét nghiệm- Giải phẫu bệnh;

+ Khoa TMH- RHM-Mắt;

+ Khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực-Chống độc;

+ Khoa Nhi;

+ Khoa Ngoại tổng hợp-Gây mê hồi sức;

+ Khoa Phụ sản-CSSKSS;

+ Khoa Nội tổng hợp-Truyền nhiễm;

+ Khoa YHCT-PHCN;

+ Khoa Dược-Vật tư, thiết bị y tế-Kiểm soát nhiễm khuẩn.

* 03 Khoa y tế dự phòng:

+ Khoa kiểm soát dịch bệnh-HIV/AIDS;

+ Khoa YTCC-Truyền thông giáo dục sức khỏe-Dinh dưỡng;

+ Khoa ATVSTP.

* 01 Cơ sở điều trị Methadol

* 01 phòng khám đa khoa khu vực Quang hà.

* 13 Trạm y tế xã, thị trấn.

          Nguồn lực:

- Trung tâm Y tế: Tổng số biên chế có mặt: 136 biên chế (119 biên chế và 17 hợp đồng theo Nghị định 68).

Trong đó:

Bác sỹ chuyên khoa II: 2;

Bác sỹ CKI: 10;

CKI TYCC: 1;

Bác sỹ: 29;

Dược sỹ đại học: 3;

Dược sỹ TC: 5;

Cử nhân điều dưỡng: 10;

Cao đẳng điều dưỡng: 4;

Điều dưỡng trung cấp: 15;

Điều d­ưỡng sơ cấp: 2;

Y sỹ răng trẻ em: 1; 

Y sỹ sản nhi: 2;

Y sỹ đa khoa: 17;

Cử nhân hộ sinh: 2;

           Hộ sinh trung cấp: 2;

           Cử nhân YTCC: 3;

Cử nhân XNYH: 2;

Kỹ thuật viên chính y (XN): 3;

Kỹ sư­ điện tử - Viễn thông: 1;

Kỹ sư công nghệ thực phẩm: 1;

Cao đẳng quản trị Văn phòng: 1;

Kế toán viên đại học: 1;

Kế toán viên (Cao đẳng): 1;

Kế toán viên trung cấp: 4;

Thủ quỹ cơ quan: 2;

Nhân viên đánh máy: 2

Y công: 4;

Hộ lý: 6;

Nhân viên kỹ thuật: 2;

Lái xe cơ quan: 3;

Nhân viên bảo vệ: 2;

Nhân viên nấu ăn: 01.

Tỷ lệ bác sĩ/ĐD,HS,KTV: 1/2

Tỷ lệ Dược sĩ/Bác sĩ : 0.09/11

          - 13 Trạm y tế xã, thị trấn: 82 biên chế

Bác sỹ CKI: 01;

Bác sỹ đa khoa: 14;

Bác sỹ YHCT: 05

Dược sỹ TC: 04;

Điều dưỡng trung cấp: 11;

Điều d­ưỡng sơ cấp: 06.

Y sỹ sản nhi: 02;

Y sỹ đa khoa: 25;

Y sỹ YHCT: 04;

Hộ sinh trung cấp: 08;

Hộ sinh trung cấp: 01;

Dược tá: 01.

3. Các nguồn nhân lực khác.

          * Đầu tư cơ sở vật chất.

          Cơ sở hạ tầng được xây mới từ năm 2006-2009 nhà Dược- VT,TBYT-Kiểm soát nhiễm khuẩn, khoa CC-HSTC-CĐ, khoa Nhi, Truyền nhiễm, dinh dưỡng, Lò đốt chất thải rắn y tế, Trạm xử lý nước thải y tế nguy hại, sửa chữa nâng cấp nhà điều trị khoa Ngoại tổng hợp-GMHS, Khoa Phụ sản-CSSKSS, Khoa khám bệnh, khoa CĐHA- TDCN-XN-GPB, khoa RHM-TMH-Mắt;

          Năm 2010 xây mới nhà điều trị Nội tổng hợp-TN, Khoa YHCT-PHCN, nhà tang lễ, và sân vườn, tường rào; Trạm xử lý nước thải, sửa chưa nâng cấp nhà điều trị bệnh nhân Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà.

          * Trang thiết bị.

          Hàng năm được bổ sung đáp ứng được công tác khám chữa bệnh. Năm 2016 được trang cấp máy siêu âm màu 4D, máy Xquang KTS, máy xét nghiệm sinh hóa tự động 400 tet/giờ, máy nội soi Tai-Mũi-Họng, Monitoring theo dõi bệnh nhân.

          * Công tác dược vật tư y tế.

          Dược và vật tư y tế được đấu thầu cung cấp từ Công ty Dược vật tư y tế tỉnh, đảm bảo số lượng, chất lượng cung ứng kịp thời phục vụ tốt cho công tác khám và điều trị người bệnh.

          * Hội đồng thuốc điều trị.

          Hội đồng thuốc điều trị tại Trung tâm sinh hoạt đều đặn theo quy định hai tháng/1 lần và đột xuất khi cần thiết. Xây dựng danh mục thuốc và hướng dẫn điều trị, bình bệnh án phù hợp với mô hình bệnh tật tại Trung tâm Y tế và y tế xã.

          II. Hoạt động chuyên môn.

          Các khoa, phòng và phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà đáp ứng được 44.61% các kỹ thuật theo phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế.

          1. Khoa CC-HSTC-CĐ 

- Cấp cứu các trường hợp ngộ độc, tai biến mạch máu não, xuất huyết dạ dày, các bệnh cấp cứu thông thường khác;

          - Sử dụng máy theo dõi người bệnh các chỉ số phân áp ô xy, mạch, huyết áp;

          - Máy thở, truyền dịch, bơm tiêm điện.

          2. Khoa Nhi

Điều trị các bệnh thông thường trong lĩnh vực nhi khoa.

          3. Khoa Ngoại tổng hợp-GMHS

          Cấp cứu các trường hợp chấn thương trong, gãy xuơng chi trên, chi dưới;

          Các tiểu thủ thuật khâu vết thương phần mềm, trích mụn, nhọt, kéo nắn bó bột gãy xương chi trên, chi dưới;

          4. Khoa Phụ Sản-CSSKSS

          Cấp cứu 5 tai biến sản khoa;

          Đỡ đẻ thường;

          Điều trị các bệnh phụ khoa;

          Chăm sóc trẻ sơ sinh sau đẻ.

          5. Khoa YHCT-PHCN

          Điều trị các bệnh di chứng, tai biến mạch máu não, viêm đa khớp, đau dây thần kinh, châm cứu, chiếu tia, xoa bóp bấm huyệt, siêu âm điều trị.

          6. Khoa Nội tổng hợp-Truyền nhiễm

Về Nội khoa. Điều trị các bệnh về hô hấp, tim mạch, Huyết áp, tiêu hóa, tiết niệu;

          Truyền nhiễm: Điều trị các bệnh về gan, mật như viêm gan vi rút, mãn tính, cấp tính. Các bệnh liên qua vi rút khác.

          7. Khoa Khám bệnh

Tổ chức tốt công tác khám bệnh kê đơn ngoại trú;

          Khám, chẩn đoán, phân loại bệnh đưa vào các khoa lâm sàng điều trị;

8. Khoa CĐHA- TDCN-XN-GPB

Làm các cận lâm sàng, siêu âm, điện tim, chụp Xquang, nội soi tiêu hóa, xét nghiệm sinh hoá, huyết học, nước tiều toàn phần, HIV, Mocphin, HbsAg…;

9. Khoa RHM-TMH-Mắt

          Khám điều trị các bệnh chuyên khoa RHM-TMH-Mắt-Da liễu;

          10. Khoa Dược-Vật tư,TBYT-KSNK

          Cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc, hóa chất, phim, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ tốt cho công tác khám và điều trị người bệnh.

          11. Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà

          Khám chữa bệnh phục vụ cho 01 thị trấn và 02 xã khu vực phía bắc của huyện và các cơ quan, trường học, các Công ty đóng trên địa bàn khu vực đó. Đã làm tốt công tác khám kê đơn và điều trị bệnh nhân nội trú các bệnh thông thường.

          Kết quả khám chữa bệnh 2016

TT

Chỉ tiêu

Kết quả thực hiện 2016

1

Số lượt khám

80971

2

Số lượt điều trị nôi trú:

9967

3

Số lượt điều trị ngoại trú:

136

4

Công suất sử dụng giường bệnh:

144% (Gường TK:87%)

5

Ngày điều điều trị trung bình:

6.3

6

Tổng số điều trị nội trú chuyển viện:

405

7

Tổng số ca tử vong:

5

8

Tỏng số ca phẫu thuật

48

9

Tỏng số ca thủ thuật

1318

10

Tổng số lượt chụp Xquang

10661

11

Tổng số lượt siêu âm

15989

12

TS xét nghiệm huyết học

24428

13

TS xét nghiệm sinh hóa

214808

 

          III. Công tác đào tạo cán bộ, chỉ đạo tuyến

1.     Công tác đào tạo cán bộ trong 3 năm 2014-2016.

  1.1. Đào tạo dài hạn.

- 01 Bác sĩ CKI Nhãn khoa tại trường đại học y dược  Thái Nguyên.

- 01 Bác sĩ CKI Sản phụ khoa tại trường đại học y dược  Thái Nguyên.

- 01 Bác sĩ CKI Nhi khoa tại trường đại học y dược  Thái Nguyên.

- 10 y sỹ đi học bác sỹ hệ 4 năm tại trường đại học y dược  Thái Nguyên.

- 04 Bác sỹ học chuyên khoa cấp I các chuyên ngành: HSCC, Mắt, Phụ sản, Chẩn đoán hình ảnh.

- 11 điều dưỡng trung cấp đi học cử nhân điều dưỡng tại trường đại học y dược Thái Nguyên.

- 02 KTV trung cấp đi học CN Xét nghiệm y học tại Trường ĐH Y dược Hải Dương.

1.2. Đào tạo ngắn hạn.

- 04 bác sỹ đi học chuyên  ngành; siêu âm, nhi khoa tại trường đại học y Hà Nội.

- 1 kíp y bác sỹ học chuyên nghành phục hồi chức năng tại Bệnh viện phục hồi chức năng Tỉnh Vĩnh Phúc.

- 07 bác sỹ đi học siêu âm chẩn đoán tại Bệnh viện E Hà Nội, Bệnh viện ĐKKV Phúc Yên.

- 03 bác sỹ đi học điều trị đọc điện tâm đồ tại Bệnh viện Bạch Mai, BVĐK KV Phúc Yên.

- 03 bác sỹ đi học khám chẩn đoán và điều trị phục hồi chức năng tại BVĐD-PHCN tỉnh Vĩnh Phúc.

- 01 bác sỹ đi đọc phim Xquang, nội soi dạ dày tại BVĐK KV Phúc Yên.

- 01 bác si đi học chẩn đoán và điều trị bệnh lý xương khớp tại BV E Hà Nội.

- 01 bác sỹ đi học nâng cao Tai mũi họng tại BVĐK KV Phúc Yên.

- 02 bác sỹ đi học về siêu âm Sản phụ khoa tại BVĐK KV Phúc Yên.

- 02 điều dưỡng đi học trợ thủ phụ giúp bác sỹ nội soi tiêu hóa tại tại BVĐK KV Phúc Yên.

- 03 Y sỹ, điều dưỡng đi học khám chẩn đoán và điều trị phục hồi chức năng tại BVĐD-PHCN tỉnh Vĩnh Phúc.

- 02 viên chức đi học Trung cấp chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Công tác chỉ đạo tuyến

          - Hàng năm Trung tâm xây dựng kế hoạch phân công các khoa, phòng phụ trách 13 xã, thị trấn hàng tháng xuống Trạm y tế hướng dẫn theo hướng cầm tay chỉ việc trong các lĩnh vự khám, kê đơn và điều trị bệnh nhân.

   IV. Công tác tài chính kế toán.

          - Thu chi đúng, đủ theo qui định về viện phí, chi trả lương, phụ cấp tiền trực, tiền làm ngoài giờ cho cán bộ đúng đủ kịp thời.

          - Thực hiện theo Nghị định 43

          1. Ưu điểm:

          - Kinh phí đã được cấp cho đơn vị chủ động theo định mức từ năm đầu thực hiện kế hoạch;

          - Kinh phí chi trả tiền lương cũng được cấp bổ sung theo lộ trình cải cách mức lương tối thiểu qua các năm.

          2. Khó khăn.

          - Nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên trong những năm cuối kế hoạch  năm 2014 gặp nhiều khó khăn chỉ đáp ứng nhu cầu chi tiêu ở mức tối thiểu. Do định mức được xây dựng từ năm 2010 đơn vị không được cấp bù trượt giá qua các năm.

          V. Thông tin báo cáo.

Phòng TCHC cài đặt phần mềm tổ chức cán bộ, phần mềm BHXH, phần mềm quản lý văn bản, Phòng TCKT nối mạng và cài đặt phần mềm phục vụ thanh toán, quyết toán thu, chi viện phí kịp thời tiết kiệm thời gian. 

          VI. Những khó khăn, tồn tại.

          - Cơ sở vật chất được đầu tư, xây dựng nhưng chưa đồng bộ;

          - Nhân lực còn thiếu và yếu đặc biệt đội ngũ bác sỹ có chuyên khoa sâu;

          - Nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân đòi hỏi ngày càng cao Trung tâm chưa đáp ứng được đầy đủ.

          - Tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, nguy cơ phát sinh bệnh dịch mới ngày càng nguy hiểm hơn. Ô nhiễm môi trường ngày càng tăng do sự công nghiệp hóa trên địa bàn huyện là một trong những yếu tố thuận lợi cho sự phát triển của các loại bệnh tật.

          VII. Những vấn đề cần ưu tiên giải quyết.

          - Tăng cường công tác tuyển dụng và đào tạo nhất là bác sỹ và các chuyên khoa như Hồi sức cấp cứu, Nội,Tai mũi họng, sản phụ khoa, nhi khoa, y học cổ truyền, phục hồi chức năng để đáp ứng nhu cầu trong công tác khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân trong huyện;

          - Trang bị thêm máy siêu âm màu 4D, máy chụp cắt lớp, máy chạy thận nhân tạo, máy điện não đồ, máy đo lưu huyết não, ghế máy nha khoa, để phục vụ cho công tác chẩn đoán và điều trị.

 

Bình Xuyên, ngày 25 tháng 05 năm 2017

                             CN, CKI YTCC;  Phạm Huy Xuân – Trưởng phòng TCHCThống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 79
  • Trong tuần: 3 276
  • Tất cả: 350073
Trung Tâm Y Tế Huyện Bình Xuyên | Quản trị
Địa chỉ: Khu Phố I, Thị Trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Đường dây nóng: 0964921010
Thiết kế bởi VNPT Vĩnh Phúc